preskoči na sadržaj

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - nastavnik/nastavnica psihologije i likovne umjetnostiNa temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

  1. Nastavnik/nastavnica psihologije - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme - 6 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme - zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu
  2. Nastavnik/nastavnica likovne umjetnosti - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme - 1 sat nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine.


Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljavati i posebne uvjete sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96. i 80/99.).

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama ako iste nisu stečene tijekom pohađanja fakulteta
  • domovnica ili potvrda o državljanstvu
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za   
  • mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
  • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona.


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a  nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani će kandidat dostaviti na uvid izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103., stavka 1. navedenog Zakona. 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Škole:

Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
V. Nazora 34
40 000 Čakovec.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole www.gimnazija-cakovec.hr pod Natječaji.

 

 

Napomena: Natječaj je objavljen dana 5. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                 Ravnateljica:
                                                                                                 Sandra Breka-Ovčar, prof.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_-_psihologija_i_likovni_(veljaca_2019).pdf (542.10 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Gordan Premuš   datum: 5. 2. 2019.

Službena FB stranica


Službeni Instagram


OBAVIJESTI

Centar izvrsnosti


Škola po mjeri učenika


e-Dnevnik


Državna matura 2019.

Kalendar
« Prosinac 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Institucije
 • MZOS
 • NCVVO
 • AZOO

Portali
 • Edu

preskoči na navigaciju