preskoči na sadržaj

Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br 93/14 i 127/17) objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec

 

Radno mjesto:  računovodstveno-administrativni radnik - 1 izvršitelj na puno radno vrijeme, određeno vrijeme najdulje do 12 mjeseci

Uvjet: SSS (srednja stručna sprema) - prijaviti se mogu kandidati koji zadovoljavaju uvjete za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Osim uvjeta o stručnoj spremi, kandidati za prijavu na ovaj Javni poziv moraju ispuniti sljedeće uvjete:

  • da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencija o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja
  • da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi utvrđene čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)
  • da ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • rodni list
  • elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu
  • uvjerenje mjerodavnog suda, ne starije od mjesec dana od dana objave javnog poziva, da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podnesena optužnica koja je postala pravomoćna te da nije izrečena nepravomoćna presuda
  • potvrdu da se vodi kao nezaposlena osoba bez radnog iskustva duže od 30 dana i nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovala.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz

stavka 1. članka 103. navedenog Zakona. 
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a prema programu stručnog osposobljavanja za rad pod vodstvom mentora.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status radnika, nije u radnom odnosu i ne prima plaću za svoj rad.

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini određenoj zakonom.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.

Izrazi navedeni u javnom pozivu u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe oba spola.


Pisane prijave podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Vladimira Nazora 34
40000 Čakovec

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Napomena: Javni poziv je objavljen dana 3. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                       v.d. ravnateljice

                                                                               Sandra Breka-Ovčar, prof.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Miljenko Blažeka   datum: 3. 10. 2018.

Službena FB stranica


Službeni Instagram


OBAVIJESTI

Škola po mjeri učenika


e-Dnevnik


Državna matura 2019.

Kalendar
« Kolovoz 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Institucije
 • MZOS
 • NCVVO
 • AZOO

Portali
 • Edu


preskoči na navigaciju